הלוואה לכל מטרה - בסט משכנתא

הלוואה לכל מטרה בסט משכנתא

לאחר שעברו כמה שנים או אפילו כמה חודשים ויש לכם כבר נכס ואתם משלמים כל חודש את המשכנתא שלכם, יתכן ואתם רשאים למחזר את המשכנתא הקיימת ובכך למעשה להוזיל באופן פלא את הריבית החודשית וכמובן את השנתית ובכך לחסכוך עשרות אלפי שקלים בשנה!

מיחזור משכנתא בסט משכנתא יועצי משכנתאות

הלוואה לכל מטרה – עם בסט משכנתא תקבלו ייעוץ, ליווי צמוד מול מערכת הבנק אשר מאתגר כל לקוח רגיל ללא יועץ צמוד.

הלוואה לכל מטרה

לאחר שעברו כמה שנים או אפילו כמה חודשים ויש לכם כבר נכס ואתם משלמים כל חודש את המכשנתא שלכם, יתכן ואתם רשאים למחזר את המשכנתא הקיימת ובכך למעשה להוזיל באופן פלא את הריבית החודשית וכמובן את השנתית ובכך לחסכוך עשרות אלפי שקלים בשנה!

הלוואה לכל מטרה בסט משכנתא
הלוואה לכל מטרה - בסט משכנתא

הלוואה לכל מטרה – בסט משכנתא

האם בתחום של ייעוץ משכנתא יש להסתפק בייעוץ מהבנק?
באופן כללי, כדאי שתדעו כי בתחום של ייעוץ משכנתא אסור לבנקים למשכנתאות להעניק לכם ייעוץ. ומדוע חל בדיוק איסור שכזה, מה ההיגיון פה? ובכן האיסור ניתן בתור תיקון לתקנה מרשותו של בנק ישראל, בעזרת הפיקוח על הבנקים. ואם דיברנו בשפה גבוהה מדי, אנו מתנצלים, ולהלן נבהיר את הנאמר בשורות אלו. המפקח על הבנקים, מתוך בחינה מדוקדקת ומתוך הבנה מעמיקה, כי תחום יעוץ המשכנתאות מחייב התמצאות כללית והבנה יסודית – הוא מכיר בעובדה שמדובר בתחום של תחום אפור, שלא מוכר רשמית לרוב העוסקים בלקיחת הלוואות. זאת בפרט כאשר עסקינן בתנאי חוסר וודאות. ואם נסתכל על הנאמר בראייה שונה, נסביר קצת אחרת – בנק ישראל נוטה לפרסם פעם בשנה את מירב התלונות שהוא קיבל באמצעות הלקוחות של בנק כזה או אחר, כאשר הבנק מפלח את התלונות מבין אלו שמוצדקות, ואלו שלאו. וכפי שאתם בוודאי מניחים, שיעור התלונות המוצדקות הוא הרב ביותר.