ייעוץ למשכנתא ראשונה

ייעוץ למשכנתא ראשונה

כמו שלא מבצעים עסקת נדל"ן בלי שירותיו הנאמנים של עורך דין למקרקעין, באופן דומה לא מבצעים עסקת נדל"ן בלי שירותיו הנאמנים של מי שאמון על ייעוץ משכנתא. ראשית דרכם של יועצי המשכנתאות נצפה כבר לפני כחמש שנים, במרכז המדינה. במקום שבו השכילו להבין רוכשי הדירות כי כושר המיקוח וההבנה שלהם בנושא שואפים לאפס. אט אט נרקם המקצוע של יועצי משכנתאות והפך לשם דבר, לכל דבר ועניין. רבים וטובים הבינו זה מכבר, כי אל להם לגשת ולבקש משכנתא בעצמם, כי פה המקום לגייס את המקצוענים למלאכה.

ייעוץ למשכנתא ראשונה עם בסט משכנתא
ייעוץ למשכנתא ראשונה עם בסט משכנתא

השאלות שעליכם לשאול לפני בחירה של ייעוץ משכנתא ראשונה
כל ייעוץ בכלל, ובתחום של ייעוץ משכנתא בפרט, מחייב כי תשאלו את היועצים כמה שאלות. לאחר שכבר הצלחתם למצוא את יועץ המשכנתאות המוצלח ביותר, עליכם להעלות שלב, לתהליך של הגשת הבקשה לקבלת המשכנתא. קודם כל, כדאי שתדעו, שלא מומלץ להגיש יותר מדי בקשות להלוואות. צריך לדעת איך לעשות זאת, איפה ומתי.

ייעוץ למשכנתא ראשונה

באופן כללי, כדאי שתדעו כי בתחום של ייעוץ משכנתא בכלל ובפרט ייעוץ למשכנתא ראשונה, אסור לבנקים למשכנתאות להעניק לכם ייעוץ. ומדוע חל בדיוק איסור שכזה, מה ההיגיון פה? ובכן האיסור ניתן בתור תיקון לתקנה מרשותו של בנק ישראל, בעזרת הפיקוח על הבנקים. ואם דיברנו בשפה גבוהה מדי, אנו מתנצלים, ולהלן נבהיר את הנאמר בשורות אלו. המפקח על הבנקים, מתוך בחינה מדוקדקת ומתוך הבנה מעמיקה, כי תחום יעוץ המשכנתאות מחייב התמצאות כללית והבנה יסודית – הוא מכיר בעובדה שמדובר בתחום של תחום אפור, שלא מוכר רשמית לרוב העוסקים בלקיחת הלוואות. זאת בפרט כאשר עסקינן בתנאי חוסר וודאות.

ייעוץ למשכנתא ראשונה עם בסט משכנתא
ייעוץ למשכנתא ראשונה עם בסט משכנתא