ייעוץ משכנתא לכל כיס עם בסט משכנתא

ייעוץ משכנתא לכל כיס עם בסט משכנתא

באופן כללי, כדאי שתדעו כי בתחום של ייעוץ משכנתא אסור לבנקים למשכנתאות להעניק לכם ייעוץ. ומדוע חל בדיוק איסור שכזה, מה ההיגיון פה? ובכן האיסור ניתן בתור תיקון לתקנה מרשותו של בנק ישראל, בעזרת הפיקוח על הבנקים. ואם דיברנו בשפה גבוהה מדי, אנו מתנצלים, ולהלן נבהיר את הנאמר בשורות אלו. המפקח על הבנקים, מתוך בחינה מדוקדקת ומתוך הבנה מעמיקה, כי תחום יעוץ המשכנתאות מחייב התמצאות כללית והבנה יסודית – הוא מכיר בעובדה שמדובר בתחום של תחום אפור, שלא מוכר רשמית לרוב העוסקים בלקיחת הלוואות. זאת בפרט כאשר עסקינן בתנאי חוסר וודאות

ייעוץ משכנתא לכל כיס עם בסט משכנתא
ייעוץ למשכנתא ראשונה עם בסט משכנתא

ייעוץ משכנתא לכל כיס עם בסט משכנתא

בעידן העכשווי ניכרת עלייה מטאורית של כל מה שמתכתב עם התחום של ייעוץ משכנתא. בעבר היה זה מקצוע שולי, לא נחשב ליוקרתי או לנדרש יותר מדי. מי שהיה קשור לתחום זה יועצי המשכנתא של הבנק, שנתנו ייעוץ סובייקטיבי בלבד, כאשר מנגד לעינם הם ראו אך ורק את טובת הבנק.

ייעוץ למשכנתא ראשונה

באופן כללי, כדאי שתדעו כי בתחום של ייעוץ משכנתא אסור לבנקים למשכנתאות להעניק לכם ייעוץ. ומדוע חל בדיוק איסור שכזה, מה ההיגיון פה? ובכן האיסור ניתן בתור תיקון לתקנה מרשותו של בנק ישראל, בעזרת הפיקוח על הבנקים. ואם דיברנו בשפה גבוהה מדי, אנו מתנצלים, ולהלן נבהיר את הנאמר בשורות אלו. המפקח על הבנקים, מתוך בחינה מדוקדקת ומתוך הבנה מעמיקה, כי תחום יעוץ המשכנתאות מחייב התמצאות כללית והבנה יסודית – הוא מכיר בעובדה שמדובר בתחום של תחום אפור, שלא מוכר רשמית לרוב העוסקים בלקיחת הלוואות. זאת בפרט כאשר עסקינן בתנאי חוסר וודאות

ייעוץ משכנתא לכל כיס יחד עם בסט משכנתא
ייעוץ משכנתא לכל כיס יחד עם בסט משכנתא